Επικοινωνια

Το Ίδρυμα είναι ένας ζωντανός, δυναμικός, καθαρά ανθρωποκεντρικός οργανισμός που επενδύει στη γνώση και εμπνέει!! Επικοινωνήστε μαζί μας, αν χρειάζεστε διευκρινήσεις για σκοπούς αίτησης υποτροφίας, για να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες για το έργο μας η/και για να μας στηρίξετε ως δωρητές/υποστηρικτές/συνοδοιπόροι.
Μέγας Χορηγός