Χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 από το Enavsma Foundation

Τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ανακοινώνει το Enavsma Foundation. To Ίδρυμα αποτελεί την μετεξέλιξη και ανεξαρτητοποίηση του κοινού Ταμείου Υποτροφιών του ομίλου Thanos Hotels & Resorts και του Round Table 7 Πάφου, το οποίο είχε υλοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια τρεις κύκλους αιτήσεων και πλέον, με τη νέα του μορφή, επεκτείνεται και προσφέρει υποτροφίες σε παγκύπρια βάση. 

Για τη διεκδίκηση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τους σχετικούς κανονισμούς που έχουν καθοριστεί.

Οι υποτροφίες προσφέρονται για όλους τους κλάδους σπουδών σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού. To Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποκλείσει ή να εξαιρέσει οποιοδήποτε αιτητή ή κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, για οποιοδήποτε λόγο που θα ανακοινωθεί στους αιτητές.

Οι αιτήσεις για την υποτροφία θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα www.enavsma.com. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τονίζεται ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.enavsma.com, μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουλίου να ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία.
 
Μέγας Χορηγός