Φιλοσοφια

H δημιουργία ενός ταμείου υποτροφιών ξεκίνησε ως ιδέα από την οικογένεια Μιχαηλίδη. Ο αείμνηστος ιδρυτής του Ομίλου Thanos Hotels & Resorts, Αλέκος Μιχαηλίδης, ο οποίος μετά την τουρκική εισβολή είχε χάσει τα πάντα στην Αμμόχωστο, συνήθιζε να λέει στα παιδιά του ότι «μπορεί να τα χάσεις όλα, όμως τη γνώση δεν μπορεί να στην πάρει κανείς». Θέλοντας να στηρίξει τους νέους και να τιμήσει παράλληλα τον Αλέκο Μιχαηλίδη, ο οποίος θεωρούσε την ακαδημαϊκή αριστεία ως ένα μέσο εξέλιξης της κοινωνίας, η οικογένεια Μιχαηλίδη μοιράστηκε την ιδέα της με το Round Table 7 Πάφου, το οποίο αναζητούσε μια νέα δράση και πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος, να στηριχθούν φοιτητές που θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω ακολουθώντας μεταπτυχιακές σπουδές. Με αυτό τον τρόπο, το Ταμείο δίδει τα εφόδια σε νέους ανθρώπους με όραμα να ανοίξουν τα φτερά τους και να εξελιχθούν στους ηγέτες και πρωτοπόρους του αύριο.

Η σύσταση του Κοινού Ταμείου ανακοινώθηκε επίσημα το καλοκαίρι του 2018 και οι πρώτες υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές δόθηκαν για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019 – 2020.

Το 2022 η επιτροπή του Κοινού Ταμείου αποφάσισε την μετεξέλιξη και ανεξαρτητοποίησή του, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω, προσφέροντας περισσότερες υποτροφίες σε παγκύπρια βάση. Αναζητώντας μια ονομασία που θα αντανακλούσε τις αξίες και το σκοπό του Κοινού Ταμείου Υποτροφιών, επιλέγηκε η επωνυμία Enavsma Foundation.

Το Enavsma Foundation θα συνεχίσει να έχει ως κεντρικό άξονα δράσης του την παραχώρηση υποτροφιών σε φοιτητές, με συγκεκριμένα κριτήρια, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Όπως καθορίζεται και στο καταστατικό, στόχοι του Ιδρύματος είναι:
1. Η παροχή υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητές παγκύπρια και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται σε κάθε νέο κύκλο αιτήσεων.
2. Η ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης παγκύπρια.
3. Η συνεργασία και οι επαφές με ανάλογα ιδρύματα και σωματεία εσωτερικού και εξωτερικού.
4. Η οργάνωση εκδηλώσεων για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, για τη λειτουργία του Ιδρύματος και την επίτευξη των σκοπών του.

Μέγας Χορηγός