Χορηγοι

Στόχος και αποστολή του ιδρύματος, να αποτελεί το έναυσμα για το αύριο, δίνοντας σε όλο και περισσότερους Κύπριους νέους τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να ανοίξουν τα φτερά τους και να αποτελέσουν τους ηγέτες και πρωτοπόρους του αύριο. Για την επίτευξη του στόχου, θα πρέπει να υπάρχει η οικονομική ευρωστία για να παραχωρείται μεγαλύτερος αριθμός υποτροφιών Παγκύπρια.

Συνεπώς, η στήριξη από όλο και περισσότερους δωρητές/υποστηρικτές, πέραν του εμπλουτισμού και την αναβάθμισης των δράσεων/εκδηλώσεων του ιδρύματος, θα βοηθήσει και στην αύξηση των εσόδων του.

Μέγας Χορηγός

Χορηγοί

Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες

Υποστηρικτές

Συνεργάτες Υποτροφιών

Μέγας Χορηγός